TING NHT THNG MI DNH CHO NGI MI BT U vol.2 | Language Online Course by Udemy

79,99

Ting Nht thng mi dnh cho ngi mi bt u c 2 tp. Tp 2 ny bao gm t bi 11 n bi 15. Kha hc ny l kha hc ting Nht thng mi dnh cho i tng l ngi nc ngoi mun xin vic Nht hoc ang lm vic ti cc cng ty Nht Bn nc ngoi hay l cc cng ty ti Nht Bn. Thng qua gio trnh ny, nhng ngi ang hoc s lm vic cho cng ty Nht c th hc c ting Nht thng mi cn thit xy dng mi quan h tt vi ngi Nht cng ty. Trong chng trnh s cp ny, ngi hc c th luyn tp cc din t, cc hi thoi n gin trong ting Nht thng mi.

TING NHT THNG MI DNH CHO NGI MI BT U vol.2 | Teaching & Academics Language Online Course by Udemy
TING NHT THNG MI DNH CHO NGI MI BT U vol.2 | Language Online Course by Udemy

79,99